Ondskans problemOndskans problem i sin enklaste form kan formuleras så här: ”Om Gud är god varför råkar då goda människor illa ut?”
Flera möjligheter finns ju naturligtvis. Kanske är Gud inte särskilt mäktig och kan helt enkelt inte rädda de goda människorna från lidande. Kanske är Gud inte god i den vardagliga meningen av ordet. Kanske tycker han om att andra lider? Någon som avsiktligt plågar sina barn är naturligtvis inte god utan förkastlig. En annan invändning är att Gud är allvetande och därmed ser konsekvenser av lidandet som i slutändan är goda. Den förklaringen är rätt futtig. Vet Gud allting så vet han naturligtvis hur detta goda kan uppnås utan lidande. Samma futtighet ses i förklaringen att lidandet här på jorden är ovidkommande i jämförelse med en evighet i paradiset. Varför är inte Guds vägar lika outgrundliga när människor lyckas och mår bra?
Ytterligare en invändning är den ”fria viljan”. Människan lider för att den valt bort Gud. Vilket inte förklarar naturkatastrofer. Det lidande jordbävningar, cykloner och tsunamis orsakar är ingen människas fel.
Kanske är Gud inte särskilt vuxen eller ansvarstagande? Ett barn tycker det nya akvariet är jättekul och spännande de första månaderna men tröttnar sedan och allting slammar igen.
Eller så finns helt enkelt ingen Gud och då finns inte heller problemet.

Annonser

Islam – fredens religion


”Slay them wherever you find them…Idolatry is worse than carnage…Fight against them until idolatry is no more and God’s religion reigns supreme.” (Surah 2:190-)

”Fighting is obligatory for you, much as you dislike it.” (Surah 2:216)

”Believers, do not make friends with any but your own people…They desire nothing but your ruin….You believe in the entire Book…When they meet you they say: ‘We, too, are believers.’ But when alone, they bite their finger-tips with rage.” (Surah 3:118, 119)

”Seek out your enemies relentlessly.” (Surah 4:103-)

”Believers, take neither Jews nor Christians for your friends.” (Surah 5:51)

”Make war on them until idolatry shall cease and God’s religion shall reign supreme.” (Surah 8:36-)

”…make war on the leaders of unbelief…Make war on them: God will chastise them at your hands and humble them. He will grant you victory over them…” (Surah 9:12-)

”If you do not fight, He will punish you sternly, and replace you by other men.” (Surah 9:37-)

”Prophet make war on the unbelievers and the hypocrites and deal rigorously with them. Hell shall be their home.” (Surah 9:73)

”Believers, make war on the infidels who dwell around you. Deal firmly with them.” (Surah 9:121-)

”Muhammad is God’s apostle. Those who follow him are ruthless to the unbelievers but merciful to one another.” (Surah 48:29)

”Fight for the cause of God with the devotion due to Him…He has given you the name of Muslims…” (Surah 22:78-)

Jesus, galning eller värre?


Många som inte explicit tror att Jesus var Guds son håller ändå upp honom som en stor morallärare, men hur är det med det egentligen? Tittar man närmare på vad Jesus lär så ser man att inga av hans moraliska lärdomar var särskilt nya och inga av hans nya lärdomar var särskilt moraliska.
Peter Brietbart går enkelt och pedagogiskt igenom moralbristerna hos Jesus.