Kärlek är inte tillräckligt


Den här videon var riktigt, riktigt jobbig att se. Men det handlar inte om onda människor, det handlar om onda handlingar. Varenda förälder i den här videon älskar sina barn lika mycket som du och jag gör, eller skulle göra. De ville att deras barn skulle bli bra.

Goda intentioner är inte tillräckliga för att inte bli ett monster. Det krävs något mer. En ansvarig människa måste försäkra sig om att felaktiga uppfattningar om världen inte förvrider de goda intentionerna. Detta är alla religioners misslyckande, för de säger att det är ok att vara oförnuftig.

Men alla troende som gör goda gärningar samtidigt som de säger att tro är en dygd då? Det är inte de goda gärningarna som är problemet men spridandet av idén att religiös tro är en dygd måste bekämpas lika starkt hos fundamentalister som hos dessa troende. Detta är meddelandet till fundamentalisterna: du har fel, och de trevliga troende har lika fel. Vi borde inte fokusera på att säga till troende att ha fel på mindre skadliga sätt, vi borde säga till dem att behandla sin tro som om det var viktigt om den var sann eller inte.

Dessutom är det inte bara fallen i videon – det finns inget fall där bön, när något annat kunde gjorts, inte är försummelse.

Annonser