”Jesus älskar mig”


Jag stod på Centralstationen och väntade på min spårvagn. Då stannar det en äldre kvinna framför mig och hon säger ”Jesus älskar dig”. Jag hade en kort, inre debatt om hur och om jag skulle svara.
”Jag känner ingen från Mexico”, svarade jag. Hon verkar inte höra. ”Jesus ger dig frid”, fortsatte hon. Jag tänkte nåt om eld mot eld och fångade hennes blick med min.

”Det Flygande Spaghettimonstret älskar dig också”, sa jag
Hon såg förvirrad ut.
”Spaghetti?”
”Det Flygande Spaghettimonstret älskar dig” upprepade jag
”Vad är det för nåt?”
”Flygande Spaghettimonstret skapade världen. Hans nudliga armar rör vid ditt hjärta och skänker dig kärlek!”, säger jag med entusiasm.

Nu ser hon arg ut och fräser ”Jag trodde också på sagor när jag var liten!” och går iväg, men hon går inte särskilt långt. Hon vandrar nu fram och tillbaka förbi mig och muttrar för sig själv, men högt nog för att jag ska kunna höra: ”Du skall nog få ett uppvaknande som heter duga!”, ”Jag var Darwinist i min ungdom men jag har lärt mig Sanningen nu!”, ”Vetenskapen försöker lura alla!”.

Efter en stund verkar hon glömma bort mig och vandrar iväg.

Annonser

Bibelquiz


Bibelquiz #1
Vilket är det sista av de Tio Budorden?
1) Du skall inte vittna falskt mot din nästa
2) Du skall inte ha begär till din nästas hustru
3) Du skall inte koka en killing i sin moders mjölk
4) Du skall älska din nästa som dig själv

Bibelquiz #2
Vilket är Guds namn?
1) Den Svartsjuke
2) Den Helige
3) Den Rättfärdige
4) Jehova

Bibelquiz #3
Vad händer om en kvinna inte är oskuld på sin bröllopsnatt?
1) Hennes far måste betala 100 shekel silver till hennes man
2) Hon får aldrig mer närma dig altaret
3) Hon måste klä dig i svart och lämna sin man i ett år
4) Hon skall stenas till döds

Bibelquiz #4
Hur bör föräldrar handskas med en trotsig och upprorisk son?
1) Han bör bli slagen sju gånger med en piska gjord av hästtagel
2) Han bör bli avklädd och förnedrad vid stadsporten
3) Han bör bli förvisad från sin familj
4) Han bör bli stenad till döds

Bibelquiz #5
Efter att Gud givit Jefta seger i krig, vad brände Jefta på altaret, så som han hade lovat Gud?
1) Sig själv
2) Sin boskap
3) Sin dotter
4) Två fläckfria lamm

Bibelquiz #6
Vilket av dessa ger Bibeln uttrycklig tillåtelse att äta? (De andra är avskyvärda)
1) Fläsk
2) Skaldjur
3) Gräshoppa
4) Kanin

Bibelquiz #7
Vilket pris betalade David till kung Saul för sin första fru?
1) 500 boskap
2) 100 filisteers huvuden
3) 200 filisteers förhudar
4) 300 filisteers svärd, sköldar och hästar

Bibelquiz #8
Vilken anledning gav Gud för att ha torterat Job?
1) ”Jag ville se hur långt jag kunde gå innan Job knäcktes”
2) ”Job var en syndare. Han förtjänade det.”
3) ”Djävulen hetsade mig och Job störtades i fördärvet helt utan anledning”
4) ”Jag plågade inte Job. Det var Djävulen.”

Bibelquiz #9
Enligt Bibeln, hur ser Satan ut?
1) Som en smal man med rött skinn, horn och svans
2) Som en drake med sju huvuden och tio horn
3) Som en ängel i svart svepning
4) Som en trädgårdsorm

Bibelquiz #10
Hur behandlar den bibliska Guden högfärdiga kvinnor?
1) Han gör dem infertila
2) Han gör dem skalliga och blottar deras kön
3) De får ensamma sköta fårflocken
4) Den Helige Ande får dem att skämmas för sin arrogans

Bibelquiz #11
Hur bör du känna dig om du krossar spädbarn mot en klippa?
1) Lycklig
2) Skamsen
3) Det beror på om spädbarnen var oskyldiga eller inte
4) Likgiltig. Det ligger i Guds hand

Bibelquiz #12
Enligt Jesus, hur bör en kristen lärjunge behandla sina föräldrar?
1) Föräldrar bör älskas, äras och tas om hand
2) Föräldrar bör tas om hand av kyrkogemenskapen
3) Föräldrar bör hatas
4) Föräldrar bör ignoreras

Bibelquiz #13
Enligt Jesus, hur bör slavar behandlas?
1) De bör piskas dagligen så att de vet sin plats
2) De bör piskas för olydnad, men inte hårdare än de förtjänar
3) De bör behandlas humant, som en familjemedlem
4) De bör släppas fria för slaveri är fel

Bibelquiz #14
Vad har Jesus att säga om fred?
1) ”Frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!”
2) ”Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.”
3) ”Varje människa skapar sin egen fred, i enlighet med sin tro och i hur de behandlar andra.”
4) ”Det finns ingen fred utan Gud”

Bibelquiz #15
Vilken personlig uppoffring ”för himmelrikets skull” talade Jesus om när han sa till sina lärjungar, ”Den som kan må tillägna sig detta”?
1) Lämna din familj
2) Riva ut ett öga
3) Bli fattig
4) Självkastration

Bibelquiz #16
Enligt Paulus, vilken roll har kvinnor i kyrkan?
1) Kvinnor är mäns likar i allt
2) Kvinnor sköter bedjandet, sjungandet och vittnandet, medan männen sköter predikandet och ekonomin.
3) Kvinnor måste vara tysta. Vill de veta nåt ska de bli undervisade hemma, av sin man
4) Kvinnor tillåts inte i kyrkan utom på högstidsdagarna

Bibelquiz #17
Vad har Paulus att säga om giftermål?
1) ”Jag önskar alla vore singlar, precis som jag”
2) Celibat är en hednisk sedvänja
3) Åldermän och prästerskap får ha mer än en fru.
4) ”Om dina känslor bara är sexuella, så gift dig inte”

Bibelquiz #18
Enligt Nya Testamentets medicinråd, vad ska du göra om du blir sjuk?
1) Söka medicinsk hjälp från läkare tillsatta av Gud
2) Be församlingsäldste olja in din hud och be för dig
3) Be Jesus eller de äldste driva ut de onda andarna från din kropp
4) Knäböja framför en bronsorm lindad runt en stav

Bibelquiz #19
Paulus förbjuder skilsmässa, men Jesus tillåter det under en enda omständighet. Vilken?
1) Mannen har sex utanför äktenskapet
2) Kvinnan har sex utanför äktenskapet
3) Någon av parterna har sex utanför äktenskapet
4) Om hustrun misslyckas med att producera en son

Bibelquiz #20
Vad stod det på Jesus kors?
1) ”Detta är Jesus, Judarnas konung”
2) ”Judarnas konung”
3) ”Det här är Judarnas konung”
4) ”Jesus från Nasaret, Judarna konung”

Att vara mentalt frisk i sjuka situationer


Rosenhan-experimentet är ett berömt experiment i hur välgrundade psykiatriska diagnoser är, utförda av psykologen David Rosenhan 1973. Den publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science under titeln ”On being sane in insane places”. Studien anses vara en viktig och inflytelserik kritik av psykiatriska diagnoser.

Studien var i två steg. Steg ett hade åtta stycken pseudopatienter, tre kvinnor och fem män. En var en psykologistudent i 20-årsåldern, de andra var äldre och hade varierande yrken. Det var tre psykologer, en barnläkare, en psykiatriker, en konstnär och en hemmafru. Alla använde pseudonymer för att undvika problem i framtiden. De som jobbade med mentalvård sade sig ha andra yrken för att inte bli speciellt uppmärksammade.

Sedan valdes tolv mentalsjukhus i fem olika stater ut för studien. Efter att ha ringt och bokat tid så anlände pseudopatienten och klagade på att ha hört röster. Rösterna ska ha sagt ”tom”, ”ihålig” och ”duns”. Förutom detta symptom, falskt namn och yrke så höll de sig till sanningen. Alla åtta blev inlagda, sju av dem med diagnosen schizofreni. Deras uppgift därefter var att bli utskrivna genom att övertyga personalen att de var mental friska. Efter inskrivning sa de att de mådde bra och att rösterna försvunnit. Trots deras helt normala beteende var det ingen av pseudopatienterna som upptäcktes som sådan. De fick alla diagnosen schizofreni i remission. Tiden innan de blev utsläppta igen varierade mellan sju och femtiotvå dagar, med ett medel på nitton dagar.

Ett intressant faktum var att ingen vårdpersonal upptäckte att de egentligen var friska, men många av deras medpatienter gjorde det.

När nyheten om experimentet spridit sig var det ett sjukhus som tog kontakt med Rosenhan och sa att något sådant minsann inte skulle kunna hända på just deras sjukhus. Därmed var scenen satt för steg två.

Personalen blev informerad om att någon gång under de närmaste tre månaderna skulle en eller flera pseudopatienter försöka bli inlagda och deras uppgift var att försöka identifiera vilka dessa var.

Av de 193 patienter som blev inlagda under perioden blev 41 bedömda som pseudopatient av åtminstone någon i personalen. 23 var misstänkta av åtminstone en psykiatriker. Faktum var att det aldrig skickades några pseudopatienter till det sjukhuset.

Så, oavsett orsaken till dessa fel så måste man nog dra slutsatsen att en diagnostisk process som så lätt gör så massiva fel inte kan vara tillförlitlig.

Goda nyheter! Vi kommer alla att dö!


Vänte, lite! Det är väl inte goda nyheter? Jo, för vissa är det det. Nämligen de som tror de kommer till himlen när de dör. Naturligtvis är då det ultimata att alla dör samtidigt. Snacka om raveparty!

Harold Camping, en kristen radiopratare, har i samtal med Gud fått reda på att Armageddon börjar alldeles strax. Nämligen redan den 21:e maj 2011. Det är inte ens två veckor kvar innan Jorden går under. Anledningen till att ingen annan fått reda på det är såklart att detta är en kunskap som bara meddelats sant troende.

Men varför bryr jag mig om vad några stollar tror kommer hända den 21:e? För att skadan de gör sig själva och sin omgivning kan få tragiska konsekvenser. För bara några veckor sedan var det en kvinna, som för att rädda sina barn från att genomlida Domedagen försökte skära halsen av dem. Jag tänker på alla de som i sin visshet att de kommer bli upplyfta till himlen om ett par veckor sagt upp sig från sina jobb, spenderat alla sina besparingar på att sätta upp reklamaffischer och åker runt i sina reklampelare till fordon för att missionera. Deras situation den 22:e kommer vara extremt jobbig.

Kommer då dessa människors tro få sig en fatal smäll den 22:e? Nej, det är inte troligt. Undergångsprofetior går det tretton på dussinet på och när det inte händer nåt på den förutsedda dagen så blommar bortförklaringarna upp som ökenblommor efter ett ösregn. Min egen förutsägelse är att undanflykten blir att domedagen avvärjdes för att de bad så hårt att Gud stuvade om i sin kalender och sköt upp världens undergång.

Vad tror du?

Universums Kung!


Vill du bli kung över universum med obegränsad makt att göra precis vad du vill? Klart du vill! Det vill vi alla! Med detta interneterbjudande (begränsad tid!) kan denna dröm bli sann! Vi kan göra dig till en Gud! Allsmäktighet kan bli din! Nämnde jag att det är helt gratis?! Allt du behöver göra är att klicka ‘Gilla’! Sa jag att det var gratis? Jajamen! Allt du behöver göra för att vara berättigad är att bli torterad i några få timmar och vara död i tre dagar. Efter det är absolut makt din! Du får återvända från de döda och överraska dina vänner och kollegor! Du har inget att förlora! För att få reda på mer om hur du kan ta vara på detta fantastiska erbjudande och bli den allsmäktiga mittpunkter på varje fest så läs alla inlägg på Skeptomatisk! Om du agerar *nu* så kortar vi ner tiden du behöver vara död med en hel dag! Det blir bara *två* dagar i utbyte mot gränslös makt!

(Resultat är inte garanterat.)

(Stulet från The Non-Prophets)

Tjörnförsamlingar skrämda av trollkarl


I ett samarbete mellan fem församlingar på Tjörn (det måste väl vara allihop? hur många församlingar finns det på Tjörn?) skulle det anordnas konsert. Som underhållning mellan akterna hade de anlitat trollkarlen Samuel Varg Thunberg. Men eftersom en annons om konserten omnämnde Samuel som ”den svartklädde mystiske trollkarlen” så blev det bibelpanik i församlingarna. Trollkarlar är ju Satans utsända! Kalabaliken blev såpass omfattande att det inte räckte med att avboka Samuel, hela konserten fick ställas in.

Enligt tidningen Dagen så tycker ändå Samuel Varg Thunberg att församlingarna hanterat det på ett bra sätt. Jag kan bara anta att han inte menar de som mejlar honom för att berätta att han kommer att ”brinna i helvetet” för att han trollar.

Vad är det då för människor som 2011 är rädda för lite scenmagi? Jag googlade runt lite på bloggar som skrivit om den här händelsen och fastnade för den här kommentaren på bloggen Haggaj:

Elisabeth
Posted March 16, 2011 at 12:16 PM

Så här säger trollkarlen själv :”- Oavsett om jag trollar i kyrkor eller profana sammanhang har jag samma budskap. Det handlar om att vara en god medmänniska i en ibland mörk och tråkig värld.”

Samuel Varg Thunberg, du är bedragen av satan. Redan att du kallar dig för ‘trollkarl’ aviserar vems representant du är. ! (Upp.22:15 )
Kom inte med något sk-snack om att vara “en god människa”..du är en varg i fårakläder som söker upp kyrkor där godtrogna, snälla kristna bänkvärmare sitter och FÖRFÖR med ditt snack och genomlöjliga tricks.
Du passar inte ens på BARNKALAS för det skräp som kommer ur din mun är förödande för oskuldsfulla barnasjälar.

Gör bättring. Ångra dina synder, omvänd dig till Jesus (Jeshua) bed om rening i LAMMETS blod, döp dig och bed om Den Helige Ande som kan ge dig LIV. Läs Bibeln, läs Petrus predikan i Apg.3 och om trollkarlen Elymas i Apg.13:4-12

Vi behöver GUDS kraft i Sverige genom Gudfruktiga, frälsta män och kvinnor……INTE trollkarlar.

Detta är samma mentalitet som vill bränna ”häxor” på bål och som tycker det är rätt att åtskilliga människor som älskar personer av samma kön får psykisk ohälsa eller drivs till självmord av religiösa påtryckningar om att det är synd och som inte ser det djupt omoraliska att Påven berättar för AIDS-drabbade Afrika att kondomer är synd. Denna mentalitet har fått sin moraliska kompass krossad av en bok skriven på järnåldern och den lever uppenbarligen kvar än idag, här i Sverige, här i Göteborg.